Bnaibrith

Inauguració II Seminari "Holocausto y Educación" 4 de febrero al 1de abril 2014

Institut Municipal d´ Educació - Ajuntament de Barcelona

Dirigit al profesorat de Barcelona i co-organitzat conjuntament amb l’ Ajuntament de Barcelona i Centro Sefarad Israel.