Bnaibrith

Acte d’ inauguració al Collegi Hatikva Barcelona 21 abril 2013

"Ni el poble d’ Israel té el seu origen el 1948, ni Cataluña amb la Constitució de 1978"

El conseller de Justícia argumenta que Catalunya es "un poble amb alma i amb territori, perfectament identificable entre els pobles del món"

Gordó expressa la voluntat de ser "un país on invertir si es busca progres, innovació, tecnologia y excellència"